Čtení pomáhá Rosteme s knihou Nejlepší knihy dětem
Návštěv :
Celkem : 18538
Týden : 49
Dnes : 9
Naposledy aktualizováno: 03.02.2020 07:50:40

Administrace
Znáte Otce vlasti?
1) 1. V jakých letech vládl Karel IV. českému království?
2) Kdo byli rodiče Karla IV?
3) 3. Kolika jazyky plynně hovořil Karel IV?
4) 4. V den svých sedmi narozenin se Karel IV. oženil se svou první manželkou.Byla
5) 5. Kolik manželek měl,jak se jmenovaly a v jakém pořadí se s nimi oženil ?
6) 6. Jedna z manželek oplývala velkou fyzickou sílou. Která?
7) 7. Kolik dětí vzešlo z Karlových manželství(včetně i zemřelých)?
8) 8. Roku 1344 byl položen základní kámen:
9) 9. Karel IV. založil jedno z historických pražských měst. Které?
10) 10. Karel IV. skonal dne 29.11.1378 v důsledku: