Čtení pomáhá Rosteme s knihou Nejlepší knihy dětem
Návštěv :
Celkem : 18538
Týden : 49
Dnes : 9
Naposledy aktualizováno: 03.02.2020 07:50:40

Administrace
Historie knihovny:
 

Obecní knihovna v Dubňanech byla otevřena 1.května 1921 v malé kanceláři Obecního úřadu.Jejím zakladatelem byl Mudr.Antonín Straka. Od 18.září 1921 vedl knihovnu pan učitel Jaromír Fiala. V roce 1930 se obecní knihovna přestěhovala do pronajatých místností vedle hostince Františka Růžičky.
V roce 1953 byla však přestěhována do bývalého obchodu pana Navrátila na horním konci. Zde se stala knihovnicí paní Marie Šůralová,první profesionální knihovnice v Dubňanech. V roce 1959 převzala knihovnu paní Markéta Houzarová. Dne 22.dubna 1960 byla knihovna přestěhována do nových místností budovy místního národního výboru v téže budově. Avšak v roce 1976 byla přestěhována do 2.poschodí téže budovy.
V roce 1987 přebírá vedení knihovny paní Slavomila Dohnálková.V červenci 1998 započalo stěhování do upravených místností bývalé základní školy na ulici Komenského.

 
SOUČASNOST:
 

Půjčování v nových prostorách bylo zahájeno 1. září 1998. Knihovna získala prostory v přízemí a bezbariérový přístup.Zároveň získaly obě oddělení počítače k vyhledávání knih z fondu místního i dalších knihoven v republice napojených na systém LANius, který naše knihovna používala.V říjnu 2000 začalo vkládání knihovního fondu do počítače.V květnu 2001 bylo zahájeno v dětském oddělení půjčování přes počítač.V březnu 2002 se veškeré výpůjčky uskutečňují prostřednictvím automatizovaného výpůjčního systému také v oddělení dospělého čtenáře. V listopadu 2001 získává knihovna na základě grantu MK ČR počítač napojený na internet a tiskárnu. Od roku 2003 je zřizovatelem knihovny Město Dubňany. V prosinci 2004 je instalován do dětského oddělení počítač napojený na internet s barevnou tiskárnou.

Od června 2011 přechází naše knihovna na systém Clavius,který byl předělán na základě grantu MK ČR. Začíná i fungovat www.katalog.

V roce 2015 proběhla úplná rekonstrukce celé budovy ZUŠ, včetně knihovny. Do konce března se všechny knihy zabalily do krabic,pytlů a balíčků. Začátkem dubna se vše odvezlo na uskladnění do pronajatého domku a ostatní věci se uskladnily v kontejneru. 8. dubna se knihovna definitivně zavřela. A přesně po půl roce 8.října se opět otevřela. Zdárná rekonstrukce přispěla k důstojnému prostředí knihovny.